Utbildning för dig som vill utvecklas som barndanslärare!

Mer info inom kort....

Foto: Fredrik Gille
Foto: Fredrik Gille

Danzy Kidz Program Edition 2

Audition: 29 Augusti 2018
Anmälan: Du gör din anmälan via formuläret skicka ett meddelande på sidan "kontakt & villkor".
Start: 5 September 2018
Onsdagar 18:00-19:00
Antal tillfällen: 10 lektioner + inspelningsdagar
Pris: 2000kr (inkl. 6% Moms)

Kursen vänder sig till elever som är nyfikna på hur det är att vara dansare i en grupp där målet är resultatet och inte processen. Koreografierna & materialet är utformade att passa alla barn oavsett stilistisk dansbakgrund. Dvs eleven kan tidiagre ha gått jazz, dansmix, musikal, streetdance, vilket som.  Materialet som eleven skall lära sig kan komma att ligga på en lägre nivå än vad eleven vanligtvis är van vid, för att resultatet istället skall bli högre. Eleven behöver kunna sitt material väl, för att tidigt i processen börja utveckla ett estetiskt uttryck. Ambitionsnivån bör vara hög hos eleven som söker sig till programmet och kravet är mental och fysisk närvaro.  

Eleven bör fullfölja sitt syfte att medverka i film, foto och fotografi. Elevgruppen blir ansiktet utåt i projektet Danzy Kidz Program Edition 2 som senare kommer att användas i utbildningssyfte samt som reklam för Dansskolan.
Gruppen presenterar material och process för sina föräldrar i slutet på terminen.

AUDITION: Alla elever i Danzy Kidz Program genomgår först en audition som hålls utav Roja Kamali. Därefter väljer vi ut 10 barn som får gå programmet 1 termin. Eleven får 2 olika koreografier och stilar att lära sig under ca 20min vardera under ledning av 2 olika lärare. Besked kommer via mail 5 dagar efter audition.

Vi söker dansare i olika åldrar 7-12år som är målinriktade och har en egen drivkraft till utveckling. Materialet kommer att filmas och fotograferas och alla föräldrar skriver under ett godkännande om att eleven får tillåtelse att medverka i sociala medier såsom dansskolans Facebooksida, reklam på Instagram #danzykidz samt att materialet används i utbildningssyfte.