• Välj din kurs i ämnesväljaren! Observera att din kursanmälan endast är en platsreservation och denna gäller i 14 dagar. Du har 14 dagar på dig att på eget bevåg betala in din kursavgift till bankgiro 554-4424 och därmed är din plats bokad!

 • Obligatoriskt vid alla barn- och ungdomskurser.
 • Den e-postadress du anger kommer att vara den vi använder för att skicka ut regelbunden information. Se till att du använder mailadressen du anger regelbundet. Se till att mail från dansskolan inte sorteras som skräppost/spam.
 • Om barnet bor på två olika adresser och ni som föräldrar har två separata e-postadresser kan du här ange ytterliggare en e-postadress.
 • OBS! Personnumret skall tillhöra den som skall gå kursen.
 • Det mobilnummer du anger kommer att vara den vi använder för att nå dig vid akuta fall såsom exempelvis en akut inställd lektion eller om något händer ditt barn under lektionstid.
 • Om ni är 2 föräldrar med olika telefonnummer kan du här ange ytterliggare ett mobilnummer om du vill.

 • Som ny elev finns möjlighet att prova en lektion i den stil eleven är nyfiken på. Väljer eleven sedan att fortsätta kursen betalar du in hela kursavgiften. Väljer eleven att inte börja kursen, betalar du självklart endast prova-på avgiften.

  Som vuxen kan du köpa drop-in biljett till alla vuxenpass! Funktionell Träning, Danzy, Step & Core eller Yoga Stretch! Vill du betala flera pass på samma gång, anger du detta i meddelande. Ex. Anna Andersson, Danzy, VT-18, 5 pass, 1000kr.
  Prova på för vuxna är kostnadsfritt.

 • (1) När du skickat in din anmälan, får du en bekräftelse via mail att vi mottagit din anmälan och platsreservation. Du / ditt barn har nu en reserverad plats på kursen! Observera att platsen endast är reserverad tills vi tillhandahåller din inbetalning. Du har 14 dagar på dig att betala din kurs.

  (2) Betala din kursavgift via bankgiro 554-4424. Ange elevens för- och efternamn, kursens namn, årskurs och termin. Ex. Anna Andersson, DansMix åk. 3-4, VT-18.

  (3) Du är själv ansvarig att kolla upp när din kurs startar! Denna information hittar du under rubriken kurser och i informationen om din kurs på hemsidan.
 • Vid fler än 1 kurs inom samma hushåll, erhåller ni en familjerabatt på 10% på det totala beloppet! Kryssa i denna ruta om du bokat mer än 1 kurs för dig och/eller dina/ditt barn! Detta gäller ej Prova-På, SummerCamp, Höstlov eller Sommarträning.
 • -Ingen faktura! Betalning sker via bankgiroinbetalning!

  -Ångerrätt och full återbetalning vid avanmälan inom 14 dagar efter kursanmälan enligt konsumentverkets regler och lagen om distansavtal.

  - Eleven kan inte påbörja en obetald kurs.

  -Vid eventuell sjukdom och avhopp av redan uppstartad kurs, gäller återbetalning på resterande termin vid uppvisande av läkarintyg.

  -Läs mer om våra villkor på sista sidan före du åtar dig att godkänna/skicka in detta formulär!

  __________________________________________