Vårterminen har samma schema som höstterminen, dagar och tider!