Barndans

Pris:
2 100 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P1914950
Antal:
Grund
Barndans är först och främst anpassat till barnets motoriska och koordinatoriska förutsättningar i specifik ålder. Barnets egen lust till rörelse och uttryck står i fokus därav genomförs våra dansövningar på ett lekfullt och fantasifullt sätt. Kropp, rum, tid och kraft är våra byggstenar inom dans och på så vis skapar vi en dynamisk lektion och en medvetenhet kring ämnet. 

Rörelser
Rörelserna varierar mellan grov- och finmotorik och växelvis tränar vi balans, reaktionsförmåga, spänst, styrka, olika rörelsekvalitéer, koordination samt olika dynamiska skillnader. Sång, ramsa och danslekar är även populära inslag. Barnen lär sig enklare koreografier anpassat till ålder, memorering och inlärningsförmåga. Barnen övar teknik och grundsteg. 

Musik
Musiken är delvis igenkännande och anpassad till barnets ålder. Exempel kan vara låtar som barnen känner igen. Delvis stämningsfull och karaktäristisk som på så vis blir stödjande till en viss känsla eller inlevelse. Musiken har stor inriktning på stöd för inlärning via rytmik, dynamik, och puls.

Övrigt
Dansen innefattar en social aspekt, en emotionell och en konstnärlig, då improvisation är en del av den fria dansen. Barndans innefattar en hel del struktur i rummet, i kroppen, i tiden samt gentemot andra närvarande deltagare. Barnen övas i att våga ta plats men även ge plats åt andra samt att samarbeta. 

"Vår målsättning är att alla barn skall må bra av dans, sång, rörelse och lek och att barnen skall uppfyllas av glädje genom musiken och rörelseuttrycket! Vi lägger stor vikt vid att barnen skall bli trygga med oss som lärare och med alla andra barn i gruppen." /Roja Kamali och Annie Lundin


Barndans 2017 & 2018 med förälder
Söndagar 12:00-12:45

Start V.34 29 Augustii 2021
Slut  V.49 12 December  2021

V.44 Höstlov

Drop In 150 kr
Termin 2100 kr

Lärare: Roja Kamali/ Annie Lundin
______________________________

Barndans 2017 utan förälder            
Söndagar 13:00-13:45

Start V.34 29 Augustii 2021
Slut  V.49 12 December  2021

V.44 Höstlov

Drop In 150 kr
Termin 2100 kr

Lärare: Roja Kamali/ Annie Lundin
______________________________

Barndans 2016            
Söndagar 14:00-14:45

Start V.34 29 Augustii 2021
Slut  V.49 12 December  2021

V.44 Höstlov

Drop In 150 kr
Termin 2100 kr

Lärare: Roja Kamali/ Annie Lundin 
________________________________

Barndans 2016 & 2017           
Fredagar 15:00-15:45

Start V.34 27 Augustii 2021
Slut  V.49 10 December  2021

V.44 Höstlov

Drop In 150 kr
Termin 2100 kr

Lärare: Roja Kamal