Barndans

Pris:
2 100 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P1914950
Antal:
Grund
Barndans är först och främst anpassat till barnets motoriska och koordinatoriska förutsättningar i specifik ålder. Barnets egen lust till rörelse och uttryck står i fokus därav genomförs våra dansövningar på ett lekfullt och fantasifullt sätt. Kropp, rum, tid och kraft är våra byggstenar inom dans och på så vis skapar vi en dynamisk lektion och en medvetenhet kring ämnet. 

Rörelser
Rörelserna varierar mellan grov- och finmotorik och växelvis tränar vi balans, reaktionsförmåga, spänst, styrka, olika rörelsekvalitéer, koordination samt olika dynamiska skillnader. Sång, ramsa och danslekar är även populära inslag. Barnen lär sig enklare koreografier anpassat till ålder, memorering och inlärningsförmåga. Barnen övar teknik och grundsteg. 

Musik
Musiken är delvis igenkännande och anpassad till barnets ålder. Exempel kan vara låtar som barnen känner igen. Delvis stämningsfull och karaktäristisk som på så vis blir stödjande till en viss känsla eller inlevelse. Musiken har stor inriktning på stöd för inlärning via rytmik, dynamik, och puls.

Övrigt
Dansen innefattar en social aspekt, en emotionell och en konstnärlig, då improvisation är en del av den fria dansen. Barndans innefattar en hel del struktur i rummet, i kroppen, i tiden samt gentemot andra närvarande deltagare. Barnen övas i att våga ta plats men även ge plats åt andra samt att samarbeta. 

"Vår målsättning är att alla barn skall må bra av dans, sång, rörelse och lek och att barnen skall uppfyllas av glädje genom musiken och rörelseuttrycket! Vi lägger stor vikt vid att barnen skall bli trygga med oss som lärare och med alla andra barn i gruppen." /Roja Kamali och Annie Lundin
 

Praktisk information

______________________________

Barndans 2016 med förälder
Söndagar 12:00-12:45
Start 26 januari
Slut 24 maj 2020

2100 kr
Drop In 140 kr
Lärare: Roja Kamali och Annie Lundin
______________________________

Barndans 2014/2015             
Söndagar 13:00-13:45
Start 26 januari 2020
Slut 24 maj 2020

2100 kr
Drop In 140 kr
Lärare: Roja Kamali och Annie Lundin
______________________________

Barndans 2015
Fredagar 15:00-15:45
Start 24 januari 2020
Slut 22 maj 2020
 
2100 kr
Lärare: Roja Kamali
______________________________

Barndans 2014             
Fredagar 16:00-16:45 
Start 24 januari 2020
Slut 22 maj 2020

2100 kr
Lärare: Roja Kamali