Uppvisningar vårterminen 2021

Danzy kids & Phenomenal Vibe

Lilla baletten & förberedande dansmix

Dansmix årskurs 3-4 & 5-6

Uppvisningar höstterminen 2020

Dansmix årskurs 1-2


Streetdance årskurs 3


Dansmix årskurs 6-7


Danzy Kidz


Musikal årskurs 4-6